دیدار رییس جمهور افغانستان

شنبه 19 خرداد 1397 - 17:41

شناسه خبر: 104761