در شرایط ویژه امروز، برادری و یکپارچگی ما باید ظهور بیشتری داشته باشد/ هدف تحریمهای ظالمانه، فشار به مردم بوده است

شناسه خبر: 104700 -

يکشنبه 13 خرداد 1397 - 11:15

0% ...

شناسه خبر: 104700

- دولت یادهم و دوازدهم

- سخنراني ها