اصحاب فرهنگ با زبان هنر و قلم، واقعیت ها را برای مردم تبیین می کنند

شناسه خبر: 104695 -

جمعه 11 خرداد 1397 - 11:06

0% ...

شناسه خبر: 104695

- دولت یادهم و دوازدهم

- سخنراني ها