به پیمان و حقوقی که بدست آورده ایم وفاداریم؛ در برابر ظلم سر تسلیم فرود نمی آوریم/ اگر تا دیروز ما می گفتیم آمریکا ناحق است؛ امروز تقریبا همه جهان می گوید که حق با ایران است

شناسه خبر: 104694 -

جمعه 11 خرداد 1397 - 11:05

0% ...

شناسه خبر: 104694

- دولت یادهم و دوازدهم

- سخنراني ها