در دیدار صمیمی با جمعی از علما و روحانیون : قدم های برداشته شده برای پایداری برجام تا کنون مثبت بود؛ در هر شرایطی به اتکای مردم پیش خواهیم رفت/ رفتار فعلی دولت آمریکا برای دراز مدت پایدار نخواهد بود

شناسه خبر: 104646 -

شنبه 5 خرداد 1397 - 13:12

0% ...

شناسه خبر: 104646

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی