در دیدار صمیمی با جمعی از علما و روحانیون : سیصدهزار هکتار زمین در خوزستان و ایلام به آبیاری مدرن مجهز شد/ نقص ها باید در کنار واقعیت های عملکرد دولت به جامعه منعکس شود

شناسه خبر: 104645 -

شنبه 5 خرداد 1397 - 13:11

0% ...

شناسه خبر: 104645

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی