در دیدار صمیمی با جمعی از علما و روحانیون : هزینه های بهداشتی و درمانی مردم به شدت کاهش یافته است/ دریافتی مستمری بگیران در این دولت سه و نیم برابر شد

شناسه خبر: 104644 -

شنبه 5 خرداد 1397 - 13:10

0% ...

شناسه خبر: 104644

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی