در دیدار صمیمی با جمعی از علما و روحانیون : تعامل سازنده با دنیا، آرامش اقتصادی و یاری اقشار ضعیف؛ از اهداف دولت و در راستای مدیریت نظام اسلامی است

شناسه خبر: 104643 -

شنبه 5 خرداد 1397 - 13:04

0% ...

شناسه خبر: 104643

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی