در دیدار صمیمی با اساتید و فعالان اقتصادی : آژانس پایبندی ایران به تعهداتش را بارها تایید کرده است/ ایران هراسی را فرو ریخته ایم؛ از شرایط جدید باید بدرستی و به نفع کشور استفاده کرد/

شناسه خبر: 104633 -

يکشنبه 6 خرداد 1397 - 11:40

0% ...

شناسه خبر: 104633

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی