در دیدار صمیمی با اساتید و فعالان اقتصادی : در تحریم های گذشته به جای استفاده خوب از فرصت ها، برخی سوء استفاده کرده و باعث فساد در اقتصاد شدند

شناسه خبر: 104632 -

يکشنبه 6 خرداد 1397 - 11:39

0% ...

شناسه خبر: 104632

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی