در دیدار صمیمی با ورزشکاران: به زنان و دخترانمان که با حجاب و عفاف در عرصه‌های اجتماعی و ورزشی حضور دارند، میدان دهیم

شناسه خبر: 104571 -

سه شنبه 1 خرداد 1397 - 15:45

0% ...

شناسه خبر: 104571

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی