تقدیم استوارنامه سفیر نیوزیلند

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 - 13:01

شناسه خبر: 104374