دکتر واعظی در دیدار وزیر امورخارجه ترکمنستان

شناسه خبر: 104317 -

شنبه 22 ارديبهشت 1397 - 21:32

شناسه خبر: 104317

- دفتر رئیس‌جمهوری

- سفرهای خارجی