در جلسه شورای اداری، توسعه و برگزیدگان استان خراسان رضوی : با تمام توان در برابر اهداف آمریکا علیه ایران می ایستیم

دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 - 15:56

شناسه خبر: 104240