دکتر واعظی در جلسه سرمایه‌گذاری و توسعه استان خراسان رضوی

شناسه خبر: 104138 -

يکشنبه 9 ارديبهشت 1397 - 15:52

شناسه خبر: 104138

- دفتر رئیس‌جمهوری

- آلبوم اول دفتر رئیس جمهور

- جلسات