بهره‌برداری از مرکز سوانح سوختگی بیمارستان سینا تبریز با حضور دکتر روحانی

سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 - 17:53

شناسه خبر: 104045