امسال دولت برای ایجاد اشتغال گام های بهتری بر می دارد / هر سه قوه درباره جذب سرمایه گذاری و حفظ امنیت و رفع موانع آن توافق دارند / راه موفقیت در همه امور همفکری و هماهنگی بین قوای سه گانه است

شناسه خبر: 103993 -

يکشنبه 2 ارديبهشت 1397 - 11:46

0% ...

شناسه خبر: 103993

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده