قدرتهای بزرگ با تجارت سلاح و تاراج ذخایر ملت ها؛ منطقه را پر باروت نکنند/ ما به اقتدار و قدرت نظامی خود توأم با تنش‌زدایی ادامه می دهیم

چهارشنبه 29 فروردين 1397 - 13:06

شناسه خبر: 103941