کشور و ملت بزرگی داریم و هیچ نیازی به خاک دیگران نداریم/ همسایگان بدانند؛ سلاح ما علیه شما نیست

چهارشنبه 29 فروردين 1397 - 13:05

شناسه خبر: 103940