کشورهای منطقه بدانند؛ اقتدار عاریه ای برای هیچ کشوری عزت نمی آفریند/برای قدرت دفاعی توجهی به نظر دیگران نداریم/ رویکرد ایران در منطقه، همسایگی خوب است

شناسه خبر: 103939 -

چهارشنبه 29 فروردين 1397 - 13:05

شناسه خبر: 103939

- رئیس‌جمهوری

- سخنراني ها