نیازمند ارتش و سپاه قوی، بسیج آماده؛ و قدرت بازدارنده در برابر قدرتهای بزرگ و تروریستها هستیم

شناسه خبر: 103937 -

چهارشنبه 29 فروردين 1397 - 13:03

شناسه خبر: 103937

- رئیس‌جمهوری

- سخنراني ها