ارتش همواره در چهارچوب قانون وظیفه خود را بدون هیچ منت و ادعایی انجام داده و هرگز دربرابر انجام وظایف خود از دولت و ملت جایگاهی را نخواسته است

چهارشنبه 29 فروردين 1397 - 13:01

شناسه خبر: 103936