ارتش با انضباط، انگیزه، اخلاق، آموزش کافی و سلاح و تجهیزات مدرن و آمادگی کامل، همواره یک قدرت مهم بازدارنده برای جمهوری اسلامی ایران است

شناسه خبر: 103935 -

چهارشنبه 29 فروردين 1397 - 13:00

شناسه خبر: 103935

- رئیس‌جمهوری

- سخنراني ها