در مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته ای : پس از برجام، بیش از 120 دستاورد بزرگ هسته ای داشته ایم / بعد از برجام، وارد تجارت مواد هسته ای در دنیا شدیم

شناسه خبر: 103836 -

دوشنبه 20 فروردين 1397 - 14:18

شناسه خبر: 103836

- رئیس‌جمهوری

- سخنراني ها