در مراسم دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته ای : در روزهای سخت روی پای خود ایستادیم و می دانیم بدخواهان از پیشرفت ما خشنود نیستند/ هیچوقت بدنبال رضایت دشمنان و بدخواهان نیستیم؛ اول خشنودی خدا و ملت خود را می خواهیم

شناسه خبر: 103835 -

دوشنبه 20 فروردين 1397 - 14:17

شناسه خبر: 103835

- رئیس‌جمهوری

- سخنراني ها