آمریکایی ها هر روز رنگ و چهره متفاوتی از خودشان نشان می دهند، آنها اول گفتند از سوریه خارج خواهیم شد و بعد معلوم شد هوس پول کرده اند

چهارشنبه 15 فروردين 1397 - 20:41

شناسه خبر: 103776