در همایش تجاری ایران و آذربایجان: در این سفر به تصمیمات راهبردی و تاریخی رسیدیم؛ دستاوردهای بزرگ این سفر در آینده ثمر می دهد

شناسه خبر: 103704 -

پنجشنبه 9 فروردين 1397 - 17:13

شناسه خبر: 103704

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده