در همایش تجاری ایران و آذربایجان: روابط تهران - باکو و دستاوردهای آن، برای تمام منطقه و جهان سازنده است/امروز بهترین روابط را بین ایران و آذربایجان شاهدیم

پنجشنبه 9 فروردين 1397 - 17:11

شناسه خبر: 103703