در همایش تجاری ایران و آذربایجان: کارخانه خودروسازی خزر و خط آهن آستارا –آستارا افتتاح شد

شناسه خبر: 103701 -

پنجشنبه 9 فروردين 1397 - 17:05

شناسه خبر: 103701

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای خارجی