امضای ۸ سند و یادداشت تفاهم همکاری بین تهران و باکو

شناسه خبر: 103669 -

چهارشنبه 8 فروردين 1397 - 19:55

شناسه خبر: 103669

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی