در کاخ ریاست جمهوری آذربایجان : استقبال رسمی از دکتر روحانی

چهارشنبه 8 فروردين 1397 - 19:05

شناسه خبر: 103666