در کاخ ریاست جمهوری آذربایجان : استقبال رسمی از دکتر روحانی

شناسه خبر: 103666 -

چهارشنبه 8 فروردين 1397 - 19:05

شناسه خبر: 103666

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای خارجی