دکتر روحانی در دیدار بردی محمدف رییس جمهوری ترکمنستان

شناسه خبر: 103602 -

سه شنبه 7 فروردين 1397 - 13:59

شناسه خبر: 103602

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

- سفرهای خارجی