بی تردید تغییرات امروز در جهان نمی‌تواند در مسیر ثبات و امنیت، تولیدات و وحدت کشور، تأثیر سویی داشته باشد

دوشنبه 6 فروردين 1397 - 11:27

شناسه خبر: 103575