دکتر روحانی در مراسم افتتاح اتصال راه آهن کرمانشاه به شبکه سراسری راه آهن کشور

سه شنبه 29 اسفند 1396 - 13:26

شناسه خبر: 103494