رئیس جمهور در بازدید از روستای زلزله زده میرمیرو در استان کرمانشاه

سه شنبه 29 اسفند 1396 - 12:18

شناسه خبر: 103489