گفتگو با خبرنگاران پس از آخرین جلسه هیات دولت در سال 1396

شناسه خبر: 103453 -

يکشنبه 27 اسفند 1396 - 13:47

شناسه خبر: 103453

- دولت یادهم و دوازدهم

- مصاحبه ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده