دکتر صادقی در نشست مدیران بازرسی نهادهای اقتصادی و مالی:

توان کشور در حوزه نظارت و بازرسی فراتر از پیچیدگی مسائل در نظام اداری است/ تحقق کامل دولت الکترونیک رویکردی جامع در پیشگیری و کاهش فساد است

سرپرست دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور گفت: ذخیره دانایی کشور در حوزه نظارت و بازرسی به مراتب فراتر از پیچیدگی مسائل در نظام اداری است و در صورت پیوستگی و به اشتراک گذاشته شدن آن، این جامعه قادر به ارائه مشاوره لازم به مدیران عالی در ارتقای سطح سلامت دستگاه ها خواهد بود.

شناسه خبر: 103432 -

يکشنبه 20 اسفند 1396 - 12:27

دکتر سید محسن صادقی روز یکشنبه در نشست تخصصی «مدیران بازرسی نهادهای اقتصادی و مالی» که با حضور مدیران بازرسی وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی برگزار شد، با اشاره به آسیب ها و چالشهای جامعه بازرسی و نظارت دولت به تبیین جایگاه مجموعه های نظارت درونی دولت در پیشگیری از شکل گیری و بسترهای فساد در حوزه اقتصادی و مالی کشور پرداخت و بر لزوم حرفه ای شدن ساختارهای نظارتی با ارتقای سطح آموزشهای تخصصی و انسجام بخشی به جامعه بزرگ نظارت و بازرسی تاکید کرد.
وی سهم انتصاب مدیران حرفه ای در مدیریت ها را در ارتقای سلامت اداری بسیار مهم توصیف کرد و افزود: فساد از تلاقی بخش دولتی با بخش خصوصی به وجود می آید و در واقع استفاده از قدرت عمومی برای منافع شخصی است.
سرپرست دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور تحقق کامل دولت الکترونیک و اصلاح رویه ها و روندها را رویکردی جامع و سیستمی در پیشگیری و کاهش فساد دانست و اظهارداشت: نقش نظام بازرسی به ویژه در نظارت درونی دولت، نقش فوق العاده ای است و نظارت و بازرسی پیشینی مقدم بر بازرسی پسینی و نگاه و رویکرد مورد محوری است.
دکتر صادقی همچنین تحقق انسجام بخشی و افزایش بهره وری در جامعه نظارت و بازرسی را در تشکیل جلسات تخصصی کارگروهها برای تبادل تجربیات و افزایش توانایی ها با نگاه اصلاح رویه ها دانست و تصریح کرد: ذخیره دانایی کشور در حوزه نظارت و بازرسی به مراتب فراتر از پیچیدگی مسائل در نظام اداری است و در صورت پیوستگی و به اشتراک گذاشته شدن آن، این جامعه قادر به ارائه مشاوره لازم به مدیران عالی در ارتقای سطح سلامت دستگاه ها خواهد بود.
در ادامه این نشست مدیرکل مبارزه با پولشویی وزارت اطلاعات، ضمن ارائه توضیحات مفصل درباره وضعیت موجود در حوزه اقتصادی و مالی کشور و قوانین و مقررات مبارزه با مفاسد اقتصادی، در خصوص مبارزه با پولشویی و ارتباط آن با امنیت و ابعاد امنیت، اصول و راههای پیشگیری از فساد، توضیحاتی ارائه کرد.
وی با بیان اینکه درباره برخورد با تخلفات اقتصادی دو رویکرد "مقابله و اقدام" و "پیشگیری" وجود دارد، خاطرنشان کرد: قریب به اتفاق دستورات اسلام در این زمینه پیشگیرانه است و دیدگاه نیز ما تاکید بیشتر بر پیشگیری است که در این رویکرد با اجرای مکانیزمی، هزینه انجام تخلف و فساد بالا می رود و اگر در هر حال، پیشگیری نتیجه نداد و تخلف صورت گرفت، اقدام قاطع، ضروری است و در پیشگیری و کاهش فساد بیشترین نقش را قوه مجریه دارد.
پوراحمدی با استناد به ماده 28 قانون سلامت اداری گفت: این ماده شورای دستگاههای نظارتی موضوع ماده 221 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه را موظف به انجام اموری از جمله بررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون کرده است. راه اندازی واحد مبارزه با پولشویی در حوزه اشخاص حقوقی هم ضروری است و در اجرای صحیح آن توجه به 4 مرحله شناسایی مشتری، گزارش معاملات مشکوک، تبادل اطلاعات و همکاری های بین المللی اجتناب ناپذیر است.
در ابتدای این نشست دکتر محمدامین رضازاده مدیرکل بازرسی نهادهای اقتصادی و مالی دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور اجرای فرامین مقام معظم رهبری در بیانیه منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی در 10 اردیبهشت 1388، ارزیابی و اجرای تصمیمات نشست خانواده بزرگ جامعه نظارت و بازرسی دولت با حضور دکتر حسن روحانی رییس جمهور در هشتم دی 1395 و ارائه دستاوردها و نتایج اقدامات و نیز تبیین سیاستها، برنامه ها، رویکردها و اولویتهای بازرسی و نظارت با توجه به اسناد بالادستی و منطبق با اقتضائات زمانی و نیازهای ضروری روز را از جمله اهداف این نشست عنوان کرد.
وی همچنین تحلیل و ارزیابی وضع موجود و زوایای جدید سوء جریانها و بسترهای فساد در حوزه اقتصادی و مالی، گردهم آیی و هم اندیشی در خصوص چالشها و مسائل مهم روز و ایجاد انسجام، همدلی، تعامل و هماهنگ سازی فعالیتهای سال آتی، تبادل تجربیات مدیران بازرسی و نظارت دستگاههای اقتصادی و مالی، آموزش مبارزه با پولشویی، بررسی مصادیق مهم تخلفات و ارائه راهکارهای پیشنهادی و تشریح عوامل و منافذ مهم در این زمینه و طرح مقررات و رویه های چالش زا در آینده و ارائه راهکارهای پیشگیری را از دیگر اهداف برگزاری این نشست برشمرد.

شناسه خبر: 103432

- نهاد ریاست‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده