دکتر واعظی در دیدار وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان

شناسه خبر: 103428 -

چهارشنبه 23 اسفند 1396 - 10:51

شناسه خبر: 103428

- دفتر رئیس‌جمهوری

- آلبوم اول دفتر رئیس جمهور

- دیدارهای خارجی