دکتر روحانی در دیدار باوزیر خارجه فرانسه

شناسه خبر: 103331 -

دوشنبه 14 اسفند 1396 - 17:00

شناسه خبر: 103331

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده