افتتاح اولین کارخانه بریکت گرم ایران در مجتمع صبا فولاد خلیج فارس

چهارشنبه 9 اسفند 1396 - 16:00

شناسه خبر: 103216