ایران از توسعه روابط فرهنگی، تجاری، اقتصادی و دانشگاهی با هند استقبال می‌کند

شنبه 28 بهمن 1396 - 15:23

شناسه خبر: 103052