دکتر واعظی در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاههای اجرایی

شناسه خبر: 102929 -

چهارشنبه 25 بهمن 1396 - 09:33

شناسه خبر: 102929

- دفتر رئیس‌جمهوری

- جلسات