دکتر واعظی در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاههای اجرایی:

انگیزه ، مهمترین و موثرترین مولفه در موفقیت روابط عمومی ها است/کارکنان روابط عمومی ها باید از تخصص های لازم برخوردار باشند/ روش اداره روابط عمومی ها باید به روز باشد/ تاکید بر ضرورت بهره گیری بهینه روابط عمومی ها از پیشرفتها و فناوریهای نوین به ویژه در عرصه ارتباطات

رییس شورای اطلاع رسانی دولت، "انگیزه" را مهمترین و موثرترین مولفه در موفقیت روابط عمومی ها دانست و تاکید کرد که در کنار موضوع مهم انگیزه کارکنان، باید ساختار روابط عمومی ها به روز شده، نیروی انسانی متخصص جذب روابط عمومی ها شود و بودجه و تجهیزات مناسب هم برای روابط عمومی ها تامین گردد.

سه شنبه 24 بهمن 1396 - 22:59

دکتر محمود واعظی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی روسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی، با بیان اینکه نیروی روابط عمومی باید زبان مردم را بشناسد و نحوه مواجهه صحیح با رسانه و افکار عمومی را بداند، گفت: روابط عمومی مبحثی بسیار مهم و تخصصی است و هر فردی که در این مجموعه مشغول کار می شود، باید تخصص های لازم را داشته باشد.

رییس دفتر رییس جمهور ضرورت بهره گیری بهینه روابط عمومی ها از پیشرفتها  و فناوریهای نوین به ویژه در عرصه ارتباطات افزود: البته تغییرات تکنولوژیک امروز آنقدر سریع اتفاق می افتد که نمی توان تمام ساختار و تجهیزات را همواره با تغییرات تطبیق داد، اما باید با ارائه آموزش های لازم به نیروی انسانی، حداکثر بهره مفید را از تحولات و پیشرفتها گرفت.

وی با اشاره به اینکه روابط عمومی ها ضروری است که از همه ظرفیتهای رسانه ای از افراد گرفته تا رسانه های محلی و ملی بهره بگیرند، تصریح کرد: همه می پذیریم که امروز شرایط به مدد پیشرفتهای دنیای ارتباطات و اطلاع رسانی تغییر کرده به گونه ای که هر فردی می تواند برای خود رسانه داشته باشد. در این شرایط روش اداره روابط عمومی ها هم باید به روز باشد. البته این تغییر قبل از هر جا باید در خود ما و باورها و روش هایمان اتفاق بیفتد.

رییس شورای اطلاع رسانی دولت خاطرنشان کرد: لازم نیست روابط عمومی ها به هر انتقاد و مطلبی که مطرح می شود، به شکل عمومی پاسخ بگویند. پاسخ روابط عمومی ها باید اقناعی و به زبان مردم ، متناسب با انتقاد و مطلب مطرح شده و در همان سطح به لحاظ فراگیری باشد.

دکتر واعظی همچنین بر ضرورت تداوم منظم برگزاری این جلسات هماهنگی و تعیین دستور جلسه مشخص با هدف جستجوی راهکارهای عملی و مناسب برای موضوعات مطروحه ، تاکید کرد.

شناسه خبر: 102924