سخنرانی در مراسم افتتاح طرح های اقتصادی و زیربنایی استان کرمان

پنجشنبه 12 بهمن 1396 - 23:55

شناسه خبر: 102657