در جلسه شورای اداری استان کرمان : افتتاح طرحهایی با اعتبار بیش از 10 هزار میلیارد تومان در استان افتخارآمیز است

پنجشنبه 12 بهمن 1396 - 23:49

شناسه خبر: 102655