دکتر روحانی در دیدار سفیر جدیدغنا

شناسه خبر: 102493 -

شنبه 30 دی 1396 - 12:14

شناسه خبر: 102493

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی