دکتر روحانی در دیدار رییس مجلس عمان

شناسه خبر: 102460 -

چهارشنبه 27 دی 1396 - 12:29

شناسه خبر: 102460

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی