رئیس جمهور در دیدار رئیس مجلس سوریه

سه شنبه 26 دی 1396 - 14:17

شناسه خبر: 102422