دکتر ابتکار در نشست «چالش‌ها و راهبردهای ارتقای زنان در عرصه پژوهش»:

توجه به پژوهشهای راهبردی و کاربردی مورد تاکید دولت است/ نقش زنان در عرصه تصمیم سازی و سیاستگذاریهای علمی باید پررنگ تر شود

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه دولت دوازدهم توجه به پژوهش و مطالعات راهبردی و کاربردی را در ابعاد مختلف برنامه‌ها و اقداماتش مورد تأکید قرار داده است، اظهار داشت: نگاه علمی و مبتنی بر دانایی است که می‌تواند با استفاده از تجربیات و خرد جمعی بشر خطاها را کم کرده، راه را برای نوآوری و خلاقیت بگشاید و در عرصه آینده پژوهی ما را یاری کند.

شناسه خبر: 102072 -

دوشنبه 27 آذر 1396 - 19:36

دکتر معصومه ابتکار عصر دوشنبه در نشست تخصصی «چالش‌ها و راهبردهای ارتقای زنان در عرصه پژوهش» گفت: همه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت باید از پژوهش سرچشمه گرفته و مبتنی بر مقدمات علمی و دانش روز باشند لذا مطالعات راهبردی و البته کاربردی برای دولت و سیاستگذاران بسیار مهم و ضروری است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، پژوهش و مطالعه را از ارکان اصلی تصمیم‌سازی و سیاستگذاری برشمرد و افزود: نگاه علمی و مبتنی بر دانایی است که می‌تواند با استفاده از تجربیات و خرد جمعی بشر خطاها را کم کرده، راه را برای نوآوری و خلاقیت بگشاید و در عرصه آینده پژوهی ما را یاری کند.

دکتر ابتکار اظهار داشت: از هر زاویه‌ای که به موضوع نگاه کنیم، پژوهش، اصلی ضروری و غیرقابل انکار برای توسعه پایدار به عنوان هدف اساسی عموم دولت‌ها در جهان امروز است. دولت دوازدهم نیز این اصل را در ابعاد مختلف برنامه‌ها و اقداماتش مورد تأکید قرار داده است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: برای رسیدن به سیاست‌ها و رویکردهای کاربردی از دل پژوهش‌ها و مطالعات علمی، نیازمند فراتحلیل‌هایی هستیم که آنها نیز از کانون‌های پژوهشی نشأت می‌گیرند و می‌توانند، سبب‌ساز تدوین بسته‌های سیاست اجرایی در عرصه‌های مختلف باشند. لذا در نشستی تخصصی که 2 ماه قبل برگزار شد تاکید کردیم که مطالعات و پژوهشهای انجام شده مورد بررسی دوباره قرار گرفته و فراتحلیل های کاربردی آنها ارائه شود تا بتوانیم از نتایج آنها به شکل عملی بهره ببریم.

دکتر ابتکار در ادامه با تاکید بر اینکه نقش زنان در عرصه تصمیم سازی و سیاستگذاریهای علمی باید پررنگ تر شود، خاطرنشان کرد: اگر چه سهم زنان در عرصه آموزش عالی به عنوان دانشجو امروز بالاتر از 50 درصد است، اما در عرصه هیأت علمی، متوسط حضور زنان در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی و آزاد کمتر از 30 درصد است که به باور ما این سهم با ظرفیت‌های بالقوه زنان کشورمان، فاصله دارد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه به دلیل حضور کم‌رنگ زنان در عرصه سیاستگذاری کلان، از تجارب، توانمندی‌ها، سوابق و نوع نگاه و نگرش زنان در این عرصه به شکل مطلوب بی‌بهره هستیم، ادامه داد: بنای ما در دولت دوازدهم ارتقای جایگاه زنان در عرصه‌های تصمیم سازی و سیاستگذاری بویژه در عرصه پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی است.

دکتر ابتکار گفت: یکی از رویکردهای مهم دولت دوازدهم که به وزارتخانه‌ها و معاونت‌های ریاست جمهوری نیز ابلاغ شده، ‌رصد تمام سطوح مدیریت عالی اجرایی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف تا دانشگاه‌ها به صورت مستمر است تا عملکرد دستگاه‌ها را در توجه به ظرفیت‌های زنان و بهره‌مندی از توانمندی‌های آنان در سطوح اجرایی عالی مورد پایش قرار داده و گزارش آن به دولت ارایه شود.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: امیدواریم این رویکرد دولت موجب شود تا تحولات خوبی را بویژه در عرصه‌های پژوهشی و علمی و در وزارتخانه‌های علوم و فناوری و علوم پزشکی و دانشگاه آزاد شاهد باشیم و با ارتقاء سهم زنان در عرصه تصمیم‌سازی و سیاستگذاری آموزشی و پژوهشی، متناسب با سرمایه‌های موجود، اولا متضمن رشد این عرصه بوده و ثانیا  امید و نشاطی را که این عرصه به آن نیاز زیادی دارد، ایجاد کنیم.

شناسه خبر: 102072

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی